Lost twin

Als meerling aangelegd, maar alleen geboren.

LostTwinVeel mensen voelen zich niet helemaal op hun plek. Ze blijven zoekende. Een onbestemd gevoel van iets missen. Gevoelens van onmacht, schuld, in de steek gelaten zijn, moeite met loslaten, angst zich te binden.

Dit zijn enkele thema’s die ook voorkomen bij het Lost Twin Syndrome. Hierbij ben je in aanleg deel van een twee(of meer)ling maar je wordt als eenling geboren. Dit komt vrij vaak voor. Ongeveer 1 op de 10 zwangerschappen begint als meerling. Slechts 1 op de 100 wordt ook als tweeling geboren. Gelukkig ervaren niet al deze mensen bovenstaande gevoelens.

 

Onbegrepen verlangen van alleengeboren tweelingen

In het boek “Drama in de moederschoot”van Austermann wordt uitgebreid ingegaan op het ontstaan en de gevolgen, met name voor het overgebleven kind. Al vroeg in de zwangerschap verdwijnt het embryo, vaak zonder dat de moeder daar iets van merkt, soms is er sprake van bloedverlies. Het overblijvende kind merkt er des te meer van. De eerste, meest intieme relatie eindigt. De gevoelens die daarbij op zielsniveau ervaren worden blijven onbewust het hele leven doorspelen, bijvoorbeeld in relaties.

 

Helende opstelling.

Het lijkt of er een soort verbinding is blijven bestaan waardoor beide niet volledig hun eigen plek kunnen innemen. Dit gebruik ik als uitgangspunt voor de behandeling. Die vindt plaats door middel van een opstelling (zie onder kopje Familieopstelling). Deze methode wordt als heel helend ervaren, de eigen plek kan worden ingenomen.

In de praktijk heb ik geleerd dat, wanneer ik een opstelling doe, er vooral gevoeld wordt of er iemand mist. Dan wordt ook duidelijk of het om één of twee (heel soms meer) verloren broertjes of zusjes gaat.

Hieronder volgt een kenmerkenlijst. Niet alles geldt voor iedereen, maar een lost twin herkent er duidelijk meer dan iemand die dat niet is.
Ervaringen van Lost twins of alleengeboren tweelingen lees je ook in het boek “Ik wou dat ik twee hondjes was” van Aranka Reeuwijk-Willems.

 

Kenmerken.

· Je bent heel goed bewust van de noden van een ander, maar gemakkelijk gekwetst als een ander jouw noden niet ziet.

· Je bent heel begaan met het thema leven en dood.

· In je emoties kun je gemakkelijk ‘over the top’ reageren, je leeft emotioneel vaak in uitersten, of je bent van je emoties totaal afgesneden.

· Het is gemakkelijk allerhande projecten op te starten, afwerken is een andere zaak

· een tafeltje met twee stoelen is mooier dan een tafel met één of drie stoelen.
Dingen horen per twee om mooi te zijn. (of 3 als je van een drieling bent)

· Je zoekt in je partner een soulmate.

· Je bent hoog gevoelig.

· Je hebt twee heel contrasterende kanten in je persoonlijkheid. Soms ben je bijvoorbeeld heel erg verlegen, terwijl je in andere situaties heel erg op de voorgrond staat.

· Wanneer je je kwaliteiten helemaal gebruikt voel je je schuldig tegenover iemand die die kwaliteiten niet heeft. Je zul aan je collega met minder kwaliteiten het krediet geven van wat jij gedaan hebt.

· Je hebt een natuurlijke empathie.

· Je voelt je anders dan anderen.

· In je leven kom je regelmatig situaties tegen waarin je dingen of personen dient los te laten. Vaak blijft je met een ‘waarom’ achter.

· Het is moeilijk om bij je innerlijke rust te komen.

· Je bent al heel je leven op zoek, maar niets brengt je voldoening. Je zoekt steeds een nieuwe uitdaging of ervaring op, je steekt veel energie in het zoeken zonder te weten naar wat.

· Afscheid nemen op een feestje is moeilijk. Of je wacht tot je de laatste bent, of je gaat er het liefst in het geniep vandoor.

· Je doet steeds teveel dingen tegelijk.

· Je bent een perfectionist en tegelijk heel slordig.

· Foto’s betekenen iets speciaals voor jou. Óf je wilt er helemaal niet op en maakt liever zelf foto’s, óf je wilt op elke foto staan.

· Je innerlijke saboteur is je beste vriend, je komt hem vaak tegen, bent er heel erg kwaad op, maar gebruikt hem om je zin te krijgen.

· Wanneer je ergens komt, scan je eerst en vooral de gezichten.

· Als kind had je ingebeelde speelkameraden, je speelde bv cowboy en indiaan tegelijk.

· Lage eigenwaarde, terwijl je weet dat je heel veel kwaliteiten hebt.

· Vrijheid is belangrijk, je hebt veel ruimte nodig, die je echter niet durft in te nemen.

· In een groep voel je je verantwoordelijk voor het welzijn van de anderen.

· Je spreekt gemakkelijk in de ‘wij’ vorm.

· Je wordt gemakkelijk gestuurd door wat moet of zou moeten.

· Je bent mannelijk, maar hebt een sterke vrouwelijke kant of je bent vrouwelijk maar hebt een sterke mannelijke kant.

· Wanneer het donker wordt en men zou je van de straat af kunnen zien, dan moeten de gordijnen dicht.

· Diep van binnen voel je je vaak op verschillende vlakken op de tweede plaats.

· Financieel heb je nooit echt tekort, maar ook nooit over. Wanneer er wel veel geld binnenkomt, dan is het er door voor je het weet. Het schuldgevoel van de overlevende tweelinghelft voorkomt dat men geld voor eigen gebruik uitgeeft. Zij geven het geld weg of laten het door hun handen stromen daarbij niets voor zichzelf houdend.

· Doordat de tweelinghelft ooit verdwenen is, bestaat de neiging om gemakkelijk te versmelten of op een eiland te gaan leven. Contact met anderen is vaak gestuurd door het tweelingstuk.

· In veel gevallen stel je vast dat tijdens een relatie ruzies ontstaan die totaal niet in verhouding zijn tot wat gebeurd is of vind je het heel moeilijk om ruzie te maken.

· Je vind je eigen kwaliteiten maar normaal en kunt ze heel moeilijk naar waarde schatten Iemand die maar de helft van die kwaliteiten heeft en daarmee hoog van de toren blaast, doet dan ook je bloed koken.

· De overlevende tweelinghelft houdt in het algemeen niet van competitiesporten, behalve dan wanneer men tegen zichzelf competitie voert. Onbewust voelen ze dat, wanneer ze competitie voeren met anderen, de dood daar een gevolg van zou kunnen zijn. Wat zij willen is dat iedereen samenwerkt.

· De overlevende tweelinghelft heeft dikwijls het gevoel al het goede dat deze wereld te bieden heeft niet waard te zijn, dus vinden zij manieren om zichzelf daarvan buiten te sluiten. Zij zijn geweldige gevers, maar kunnen maar moeilijk ontvangen.· Wanneer een relatie te hecht begint te worden, te dicht bij komt, wordt dit door het onderbewustzijn als gevaar ervaren. Omdat men zoveel van de ander houdt zal men de ander uit bescherming wegduwen vanuit de angst om opnieuw iemand aan de dood te verliezen.

· Buitengesloten voelen. Dit zijn de kinderen die als laatste gekozen worden voor een team, kinderen die niet gemakkelijke vrienden maken en het gevoel hebben dat anderen niet kunnen begrijpen wat zij doormaken. Ze zijn op zoek naar hechte vriendschappen zonder deze te vinden. Vaak brengen ze meer tijd door met volwassenen dan met kinderen van hun eigen leeftijd.

· Gebrek aan eigenliefde en weinig zelfvertrouwen. Dit zijn de grootste spirituele lessen die de overlevende tweelinghelft te leren heeft voordat ze volledig het Godsgeschenk voor de wereld kunnen zijn zoals God bedoeld heeft.

· Overlevende tweelinghelften kom je vaak tegen in de zorgsector, omdat ze de situatie in de baarmoeder niet hebben kunnen helen zetten zij zich in om de wereld te helen en anderen te redden.

· Veel overlevende tweelinghelften hebben problemen met voeding (allergieën, obesitas – eten voor twee – jojo effect). Waarschijnlijk problemen die tot in de baarmoeder terug te voeren zijn.

· De overlevende tweelinghelft wil graag overal controle over hebben, wat voort kan komen uit het feit dat zij in de baarmoeder geen enkele controle hadden op hetgeen gebeurde. Zij zullen er alles aan doen wat in hun mogelijkheid ligt om nu wel die controle te hebben.

· Als baby kunnen ze vaak om niets huilen, als kind kunnen ze bang zijn alleen gelaten te worden, vooral wanneer het donker is. Ze kunnen zich plotseling naar binnen keren en zich wanhopig voelen, kunnen zonder reden doodsangst voelen. Als puber kan men zich verstoppen en uren achter elkaar huilen zonder te weten waarom. Als volwassene kan men last hebben van depressieve gevoelens die zonder oorzaak komen en gaan. Wisselende stemmingen van uitbundige vreugde tot diepe wanhoop.· Overlevende tweelinghelften kunnen erg emotioneel zijn en op een theatrale manier hun gevoelens uiten. Ze kunnen verschrikkelijk huilen bij een film die anderen slechts een beetje verdrietig maakt. Zij kunnen zich heel erg geraakt voelen door een kleinigheid.

· Veel overlevende tweelinghelften voelen zich schuldig zich gevoed hebben ten koste van de andere tweelinghelft, niet in staat om de dood van de andere helft te voorkomen. Wanneer zij zich dit realiseren gaan ze door een rouwproces van gevoelens van falen, schuldgevoelens, verdriet en boosheid over het gescheiden zijn van hun tweelinghelft. Soms kan het een overlevende tweelinghelft niets schelen als hij of zij dood zou gaan en heeft last van zelfmoordgedachten.

. Vitamine B12 gebrek komt relatief vaak voor

Lost Twin is synoniem voor alleengeboren tweelingen, verlorene Zwillinge,  Vanishing twins, womb twin survivors, tweelingthema of tweelingmanifestatie.

 
 

Ja, ik wil een afspraak maken of info aanvragen