Algemene voorwaarden

 

Voor een consult in de praktijk gelden de volgende algemene voorwaarden:

De betaling geschiedt contant na afloop van het consult of kan via de bank worden overgemaakt. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Het banknummer staat vermeld op de factuur.

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen helingsproces na een behandeling. Ik heb als therapeut hierin een ondersteunende rol. De eindverantwoording ligt bij de cliënt zelf. De keuze om belemmerende patronen los te laten om te kunnen helen maak je zelf.

Mocht je na een consult tegen bepaalde zaken aanlopen of heb je er nog een vraag over dan is het altijd mogelijk telefonisch of per mail contact op te nemen.

Gemaakte kosten kunnen niet teruggevorderd worden. Indien je van mening bent dat je schade hebt ondervonden van een behandeling, dan kun je dat melden bij de praktijk.  Indien wij er samen niet uitkomen bestaat er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de NIBIG.

Annuleren kan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna worden de kosten in rekening  gebracht.

Indien een consult van mijn kant door bijvoorbeeld ziekte niet kan doorgaan informeer ik je zo spoedig mogelijk. Eventueel gemaakte kosten kunnen niet teruggevorderd worden bij de praktijk.

Zielsafstemmingen worden vooraf per bank betaald. Na ontvangst van de benodigde gegevens en de betaling wordt de afstemming binnen 14 dagen per mail verstuurd.