Wet WKKGZ

Vanuit de overheid is bepaald dat iedere zorgverlener een helder systeem moet hebben waar het gaat om klachten en geschillen,

Hiervoor ben ik geregistreerd bij het NIBIG.

Wanneer je een klacht hebt dan hoor ik dat graag en proberen we er samen uit tekomen. Mocht dat niet lukken dan kunnen we de klachtencommissie van het NIBIG inschakelen voor begeleiding.